Skip to main content

Voor vertrek:

Op de website staan de tijden van Boarding weergegeven die direct inwerking gebracht worden door de Tour Operator. Er wordt verlangd dat je een half uur voor vertrek aanwezig bent op de opstapplaats, zoals  aangegeven bij de boeking.

Controleer tussen de aanwezigheidstijd en boarding of je het entreeticket  & YTC Boardingpass bij de hand hebt. Een half uur na de gewenste aanwezigheidstijd is het boarden. Alleen met grote uitzondering mag gekozen worden voor een andere opstapplaats.

Instappen kan alleen met de YTC boardingpass die per mail is toegezonden en geld expliciet voor de opgegeven medereizigers.

Gedragingen en geboden gedurende de reis:

 • beschadiging en/of verontreiniging van de bus op welke manier dan ook zal verhaald worden op de opdrachtgever/hoofdboeker. Reinigingskosten zullen worden overlegd met de busmaatschappij.
 • afval/braaksel dient men te deponeren in de aanwezige afvalzakjes.
 • gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij uitdrukkelijke toestemming is afgegeven door de  touroperator.
 • het is niet toegestaan om eten/snacks mee te nemen of te nuttigen tijdens de reis zowel heen als terug.
 • gebruik van verdovende middelen.
 • wapens en vuurwerk zijn streng verboden.
 • roken in de bus is niet toegestaan, dus ook  niet op het toilet.
 • hinderen van personeel in de uitoefening van hun taak.
 • veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers.
 • het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen.
 • gebruik van de noodhamer alleen in geval voor nood.
 • het is verboden om restafval uit de bus te gooien via de noodluiken, dus ook bij onze busritten met open bussen.
 • geen ongewenste intimiteiten.
 • laat geen spullen achter bij het verlaten van de bus, de busmaatschappij kan besluiten om nog een rit meer te rijden gedurende het evenement/festival.
 • ben je na afloop in de bus geglipt zonder dat je naam op de buslijst staat en niet genoteerd staat op een ingeleverde Boardingpass, dan kan de begeleiding je alsnog vragen om de betalingsom van de rit te voldoen. Kan dit niet ter plaatse worden afgehandeld dan worden je contactgegevens genoteerd en zal alsnog een factuur worden verzonden.

Dient kenbaar te maken:

 • bij wijziging voor verandering van een reiziger of afmelding, dient men dit kenbaar te maken aan de touroperator.
 • en natuurlijk zorg je samen met je gezelschap voor een prima sfeer in de bus!

Toiletvoorziening:

Bij lange afstandreizen zorgt Yourtravelcoach bij het vastleggen van een bus dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van een toilet aanboord. Mocht dit tijdens de uitvoering van de trip niet het geval zijn dan zal de Tour Operator in overleg handelen met de buschauffeur voor een tussentijdse stop en de tijd die hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Onthoudt bij aankomst op het evenement:

 • Busmaatschappij en uiterlijke kenmerken van de touringcar.
 • Bus nummer (voor op de ruit)
 • Raamposter Your Travel Coach (poster voor op de ruit)

De plek van afzetting kan afwijken van de ophaalplaats.
De Touroperator wijst een verzamelplek aan, waar na afloop gezamelijk naar de bus gelopen wordt.

Terugreis

Na afloop van het evenement staan de bussen gereed voor de terugreis. De retour tijden worden vermeld op onze website of worden een week voor aanvang van het evenement bekend gemaakt.

Twitter

Als men zelfstandig besluit om na afloop de bus te vinden, dan kan men onze Twitterpagina in de gaten houden. De Tour Operator kan bij noodsituaties kenbaar maken waar de bus gelocaliseerd staat. Vaak is telefonisch netwerk overbelast waardoor contact onmogelijk is na afloop.

Bon Voyage!