Wijziging door opdrachtgever

Tot twee dagen voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen verzoeken in de reisovereenkomst, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.

YTC zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van administratieve kosten welke
op de wijziging van toepassing zijn met een minimum van € 5,– per wijziging.